Ziņas
Uzsākta gatavošanās  Raiņa un Aspazijas gadam Sestdiena, 05 Aprīlis 2014 10:01

Uzsākta gatavošanās Raiņa un Aspazijas gadam

Informācijas autors: Maija Burima
2015. gadā Latvijas kultūras norises iezīmēs divas būtiskas latviešu literārās un sabiedriskās dzīves “ikonu” jubilejas: 16. martā apritēs 150. gadskārta kopš Aspazijas dzimšanas dienas, un 11. septembrī svinēsim Raiņa 150. jubileju. Austrumlatvija ir Raiņa “jaunu dīnu zeme”. Mūsu reģions ir Lielā Dzejnieka personības šūpulis, pirmo spilgtāko iespaidu vieta. Savukārt katru Daugavpils Universitātes Vienības ielas 13. ēkas studentu, pasniedzēju un darbinieku ceļā uz universitāti ik rītu sveicina un vakaros mājās pavada Raiņa bistē iemiesots lielā literāta gars un domu spēks. Var teikt, ka Daugavpils Universitāte ir Raiņa aizbildniecībā.
Tuvojoties Raiņa un Aspazijas gadam, Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes pārstāvji sazinājās ar daudzām Daugavpils pilsētas un novada kultūras un izglītības nozares institūcijām, kam īpaša saskare ar Raiņa un Aspazijas personības un daiļrades izpēti un popularizāciju. Kopīgi tika nolemts iniciēt darba grupas izveidi, kas apkopotu informāciju par iecerētajām aktivitātēm, nodrošinātu, lai plānotie pasākumi nesakristu, lai tos rīkotu, produktīvi sadarbojoties, un tie maksimāli iedarbīgi uzrunātu Daugavpils un Austrumlatvijas iedzīvotājus, aktualizējot interesi par latviešu kultūras vēsturei nozīmīgo literātu pāri.
2014. gada 26. martā Raiņa un Aspazijas gada plānošanas pasākumā Daugavpils Universitātē piedalījās Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes direktore Eleonora Kleščinska un kultūras pasākumu organizatore Vita Viļevko, Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne un projektu vadītāja Aiga Jonele, Daugavpils novada Raiņa mājas Berķenelē direktore Inese Bērziņa, Daugavpils pilsētas izglītības nodaļas eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode, Latgales Centrālās bibliotēkas direktore Jeļena Šapkova un direktores vietniece Dzidra Stupāne, J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas skolotāja Iveta Vasitova, Daugavpils Universitātes bibliotēkas direktore Regīna Tereščenkova un vecākā bibliotekāre Marija Sivašova, Komparatīvistikas institūta direktora p.i. Ilze Kačāne. Tikšanos organizēja un vadīja Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes dekanāts: dekāne Maija Burima un prodekānes Elīna Vasiļjeva un Ingrīda Kupšāne.
Darba grupas dalībniekus uzrunāja DU rektors akadēmiķis Arvīds Barševskis, norādot, cik svarīgi laikus plānot un koleģiāli koordinēt valstiski nozīmīgus kultūras pasākumus, paužot gandarījumu par darba grupā pārstāvēto institūciju vēlmi un gatavību Raiņa un Aspazijas gada pasākumu organizēšanā sadarboties ar Daugavpils Universitāti.
Tikšanās laikā katrs no klātesošajiem iepazīstināja ar tiem pasākumiem, kas uz šo brīdi jau ir izstrādāti, tiek realizēti vai atrodas plānošanas stadijā. Tika spriests, ka Raiņa un Aspazijas gada pasākumi Daugavpilī varētu tikt realizēti, adresējot tos pierobežas kultūrtelpas dažādu vecumposmu mērķauditorijai un apvienoti kultūras festivāla “Es ritu” ietvaros pēc 4 gadalaiku cikliskuma principa. Centrālais pasākums varētu norisināties 2015. gada 11. septembrī, iekļaujot Rainim un Aspazijai veltītu starpdisciplināru zinātnisko konferenci, tematisku Daugavpils teātra iestudējumu, lāzeršovu pie Raiņa bistes Daugavpils Universitātes priekšā un citas aktivitātes. Tikšanās dalībnieki vienojās kopīgi izstrādāt “Raiņa un Aspazijas gada kalendāru” – pasākumu plānu, lai laikus izvērtētu starpinstitucionālo sadarbību, sagatavotu un iesniegtu projektus Raiņa un Aspazijas gada aktivitāšu finansiālajam atbalstam. Jau uz šo brīdi izkristalizējās daudzas tradicionālas un mūsdienīgas iniciatīvas: sagatavot zinātnisko rakstu krājumu par Raiņa visfilozofiskāko dzejoļu krājumu “Gals un sākums”, publicēt mūsdienu Austrumlatvijas literātu daudzvalodu (latviešu, latgaliešu, krievu, poļu) tekstu krājumu “Raiņa un Aspazijas motīvi 21. gadsimta Austrumlatvijas literātu balsīs”, visa gada garumā Raiņa muzejs Berķenelē jaunākās paaudzes apmeklētājiem un viņu vecākiem piedāvās “Berķeneles bērnistabas” interaktīvos pasākumus un “Raiņa stundas” pirmskolas izglītības iestādēs. J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola rīkos “Trešos Raiņa lasījumus” un jau šobrīd aicina visus interesentus uz unikālām teatralizētām “Raiņa stundām Raiņa laikā”, kā arī piedāvā citiem pasākumu organizētājiem animācijas filmas. Savukārt Daugavpils Universitātes zinātnieki piedalīsies Latvijas Universitātes rīkotajā Aspazijas 150. jubilejai veltītajā starptautiskajā starpdisciplinārajā konferencē “Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās” un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konferencē “Rainim – 150”.
Iepriecinoši, ka tikšanās dalībnieki ģenerēja daudz jaunu ideju: rīkot Raiņa stundu ciklu Latgales Centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs. Pilsētas un novada bibliotēkas sadarbībā ar DU docētājiem un Daugavpils pilsētas izglītības nodaļu gatavos konkursus dažādu vecumposmu skolēniem un daugavpiliešiem par ievērojamo dzejnieku literāro mantojumu, piemēram, 2014. gada aprīlī – konkurss 5. – 8. klašu skolēniem “Kā atmodināt Saulcerīti” u.c. 2015. gada septembrī varētu organizēt Raiņa un Aspazijas gadam veltītu veikalu skatlogu konkursu, nosaukt vienu no Daugavpils tramvaja pieturām – “Raiņa pietura”, izveidot un uzstādīt Daugavpilī informatīvos stendus, kas popularizētu Raiņa un Aspazijas dzīves faktus un tekstu pērles.  Diskusijās tika nolemts, ka nākamās Raiņa un Aspazijas gada darba grupas sēdes būtu lietderīgi rīkot arī citu darba grupas partneru institūcijās, kā arī tikties konkrētu pasākumu plānošanai, piemēram, izstrādāt tūrisma maršrutu skolām “Raiņa ceļi Daugavpilī”. Šajā un citos plānotajos pasākumos iecerēts iesaistīt arī Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, Daugavpils Novadpētniecības un vēstures muzeju, mazākumtautību biedrības, Daugavpils Novada tūrisma informācijas centru, Daugavpils teātri un citus interesentus.
Tuvākajā laikā plānota DU Humanitārās fakultātes struktūrvienību apspriede par iesaistīšanos Raiņa un Aspazijas gada svinību pasākumos. Aicināti interesenti arī no citām fakultātēm un struktūrvienībām. Priekšlikumus jau laikus var pārrunāt HF dekanātā.
“Tā tēvu dvēsles dzīvo mūsu dzīvi
Un mūsu dienas darbā darbojas”
                                              (Rainis, “Pūt, vējiņi!”)
 
Класс!