Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Datortehnikas un biroja tehnikas iegāde Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldei

Publikācijas datums 24.05.2012
Iesniegšanas datums 05.06.2012