Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra ēku instalāciju uzturēšanas un remonta pakalpojumi

Publikācijas datums 19.09.2012
Iesniegšanas datums 01.10.2012