Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Daugavpils pilsētas svētku „MANA PILS DAUGAVPILS” tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi

Publikācijas datums 27.02.2013
Iesniegšanas datums 02.04.2013