Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Daugavpils pilsētas svētku "MANA PILS DAUGAVPILS 2010" tehniskais nodrošinājums

Publikācijas datums 27.04.2010
Iesniegšanas datums 13.05.2010