Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Daugavpils pilsētas svētku tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi

Publikācijas datums 27.03.2014
Iesniegšanas datums 28.04.2014