Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Informatīvā bukleta sagatavošana, izdošana, piegāde un izplatīšana

Publikācijas datums 10.12.2008
Iesniegšanas datums 15.12.2008
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

1.IEPIRKUMS
1.1. Līguma veids: Pakalpojumi 
1.2. Iepirkuma nosaukums: informatīvā bukleta sagatavošana, izdošana, piegāde un izplatīšana
1.3. Identifikācijas numurs: DPDKP 2008/23
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: Mākslinieciski augstvērtīga bukleta (ar informāciju 3 valodās un fotogrāfijām) par nozīmīgākajiem Daugavpils kultūras notikumiem sagatavošana, izdošana, savlaicīga piegāde un izplatīšana Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldes vajadzībām
1.5. Paredzāmā līgumcena bez PNV: Ls 3400.-
 
2. LĪGUMA SLĒDZĒJS
2.1. Līguma slēdzējs: 2.2. Kontaktpersona:
Daugavpils pilsētas domes
Kultūras pārvalde
Reģ.Nr. 90001206849
Kr.Valdemāra ielā 13
Tālr. 6547679965476799, 6547679765476797
Fakss: 5423601
Kontaktpersona:
Kultūras pārvaldes vadītāja p.i.
Miervaldis Brodovs
Tālr. 6547679965476799
e-pasts: kn@daugavpils.lv

3. PAPILDU INFORMĀCIJA 
3.1. Papildu informāciju var saņemt: Kultūras pārvaldē, Daugavpilī Kr.Valdemāra ielā 13, Tālr.: 5476797
3.2 Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: līdz 15.decembrim plkst. 10.00
3.3. Paziņojumu sagatavoja: Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine Mārīte Jukša
3.4. Tālrunis: 5476797

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM