Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

LED ekrāna īre, uzstādīšana, apkalpošana un filmēšana Daugavpils pilsētas svētkos

Publikācijas datums 14.05.2009
Iesniegšanas datums 18.05.2009
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS 

1. IEPIRKUMS
1.1. Līguma veids: Pakalpojumi
1.2. Iepirkuma nosaukums:
LED ekrāna īre, uzstādīšana, apkalpošana un filmēšana Daugavpils pilsētas svētkos
1.3. Identifikācijas numurs: DPDKP 2009/9
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: LED ekrāna īre, uzstādīšana, apkalpošana un filmēšana Daugavpils pilsētas svētkos 2009.gada 23.- 24.maijā Vienības laukumā.
1.5. Paredzāmā līgumcena: bez PNV līdz Ls 3000.-
 
2. LĪGUMA SLĒDZĒJS
2.1. Līguma slēdzējs:
2.2. Kontaktpersona:
Daugavpils pilsētas domes
Kultūras pārvalde
Reģ.Nr. 90001206849
Kr.Valdemāra ielā 13
Tālr. 65476799, 65476797
Fakss: 65423601
Kontaktpersona:
Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine
Mārīte Jukša
Tālr. 65476797
e-pasts: kn@daugavpils.lv; marite.juksa@daugavpils.lv
                                   
3. PAPILDUS INFORMĀCIJA 
3.1. Papildu informāciju var saņemt: Kultūras pārvaldē, Daugavpilī Kr.Valdemāra ielā 13, Tālr.: 65476797, e-pasts: marite.juksa@daugavpils.lv 
3.2. Piedāvājumus iesniegt: līdz 18.maijam plkst. 16.00
3.3. Paziņojumu sagatavoja: Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine Mārīte Jukša
3.4. Tālrunis: 65476797

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM