Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Līgums par Marijas Naumovas koncerta organizēšanu 17.11.2013.

Publikācijas datums 10.10.2013
Iesniegšanas datums 10.10.2013