Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Pilsētas svētku organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana

Publikācijas datums 24.04.2009
Iesniegšanas datums 28.04.2009

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

1. IEPIRKUMS

1.1. Līguma veids: Pakalpojumi
1.2. Iepirkuma nosaukums: “Pilsētas svētku organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”
1.3. Identifikācijas numurs: DPDKP 2009/6
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets:  “Pilsētas svētku organizēšanas pakalpojumu nodrošināšana”
1.5. Paredzāmā līgumcena: bez PNV līdz  Ls 10000.- 

2. LĪGUMA SLEDZĒJS

2.1. Līguma slēdzējs:                                   

2.2. Kontaktpersona:

Daugavpils pilsētas domes
Kultūras pārvalde
Reģ.Nr. 90001206849
Kr.Valdemāra ielā 13
Tālr. 65476799, 65476797
Fakss: 65423601

Kontaktpersona:
Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine
Mārīte Jukša
Tālr. 65476797
e-pasts: kn@daugavpils.lv; marite.juksa@daugavpils.lv
mājas lapa: www.kultura.daugavpils.lv

3. PAPILDU INFORMĀCIJA
3.1. Papildu informāciju var saņemt:
Kultūras pārvaldē, Daugavpilī Kr.Valdemāra ielā 13, Tālr.: 65476797, e-pasts: marite.juksa@daugavpils.lv
3.2. Piedāvājumus iesniegt:  līdz 28.aprīlim  plkst. 16.00
3.3. Paziņojumu sagatavoja: Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine Mārīte Jukša
3.4. Tālrunis: 65476797

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM