Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” Kultūras menedžmenta un mārketinga eksperts

Publikācijas datums 20.03.2009
Iesniegšanas datums 27.03.2009

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.p. 9.d.)

1. IEPIRKUMS

1.1. Līguma veids: Pakalpojumi
1.2. Iepirkuma nosaukums: Projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” Kultūras menedžmenta un mārketinga eksperts.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs:  DPD KP 2009/03
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: Kultūras menedžmenta un mārketinga eksperta pakalpojumi
1.5. Paredzamā līgumcena: līdz 5 097Ls

2. LĪGUMA SLĒDZĒJS

2.1. Līguma slēdzējs:
2.2. Kontaktpersona:
Organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Reģ.Nr. 90001206849 Kontaktpersona: Starptautisko sakaru un attīstības projektu vadītāja Oksana Jačmeņova
Adrese: K.Valdemāra 13, Daugavpils, Latvija, LV 5401 Tālruņa numurs: 65476798
Tālruņa numurs: 65476797

Elektroniskā pasta adrese: oksana.jacmenova@daugavpils.lv

Faksa numurs: 65423601

Mājas lapas adrese (URL): www.kultura.daugavpils.lv

3. PAPILDU INFORMĀCIJA
3.1.Informāciju par iepirkumā iesniedzamo dokumentāciju var saņemt elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz šādu e-pasta adresi – oksana.jacmenova@daugavpils.lv
3.2. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, laiks un kārtība: Piedāvājums jāievieto slēgtā aploksnē ar norādi iepirkumam „Projekta “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā” Kultūras menedžmenta un mārketinga eksperts” (iepirkumu identifikācijas Nr. DPD KP 2009/03) un jāiesniedz personīgi Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldē, Daugavpilī, Valdemāra ielā 13, 210. kabinets vai pa pastu līdz 27.03.2009, plkst.10.00.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM