Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Publicitātes pakalpojumu nodrošināšana “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” projekta ietvaros

Publikācijas datums 04.12.2008
Iesniegšanas datums 08.12.2008
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8.p. 9.d.)
1. Iepirkums
1.1. Līguma veids: Pakalpojumi
1.2. Iepirkuma nosaukums: publicitātes pakalpojumu nodrošināšana “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” projekta ietvaros.
1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs:DPD KP 2008/22
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: “Kreatīvā tūrisma attīstība, izveidojot Māla mākslas centrus Daugavpilī un Utenā ” projekta publicitātes pakalpojumu nodrošināšana.
1.5. Paredzamā līgumcena: līdz 5 658 Ls
2. LĪGUMA SLĒDZĒJS

2.1. Līguma slēdzējs:
2.2. Kontaktpersona:
Organizācijas nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, Reģ.Nr. 90001206849 Kontaktpersona: Starptautisko sakaru un attīstības projektu vadītāja Oksana Jačmeņova
Adrese: K.Valdemāra 13, Daugavpils, Latvija, LV 5401 Tālruņa numurs: 65476798
Tālruņa numurs: 65476797
Elektroniskā pasta adrese: oksana.jacmenova@daugavpils.lv
Faksa numurs: 65423601 Mājas lapas adrese (URL): www.kultura.daugavpils.lv
 
3. PAPILDU INFORMĀCIJA
3.1. Piedāvājumi jāiesniedz: Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, K.Valdemāra 13, 208. kabinets līdz 08.12.2008., plkst. 17:00.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM