Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Salūts

Publikācijas datums 11.12.2008
Iesniegšanas datums 15.12.2008

INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

1. IEPIRKUMS
1.1. Līguma veids: Pakalpojumi
1.2. Iepirkuma nosaukums: Salūts
1.3. Identifikācijas nr.: DPDKP 2008/24
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: Jaungada salūts 2009.gada 1.janvārī plkst. 1.00 Vienības laukumā
1.5. Paredzāmā līgumcena bez PNV: Ls 7000

2. LĪGUMA SLEDZĒJS

2.1. Līguma slēdzējs:
2.2. Kontaktpersona:

Daugavpils pilsētas domes
Kultūras pārvalde
Reģ.Nr. 90001206849
Kr.Valdemāra ielā 13
Tālr. 65476799, 65476797
Fakss: 5423601

Kontaktpersona:
Kultūras pārvaldes vadītāja p.i.
Miervaldis Brodovs
Tālr. 65476799
e-pasts: kn@daugavpils.lv

3. PAPILDUS INFORMĀCIJA
3.1. Papildu informāciju var saņemt: Kultūras pārvaldē, Daugavpilī Kr.Valdemāra ielā 13, Tālr.: 5476797
3.2.  Piedāvājumus iesniegšanas termiņš:  līdz 15.decembrim plkst. 16.00
3.3. Paziņojumu sagatavoja: Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine Mārīte Jukša
3.4. Tālrunis: 5476797

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM