Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Salūts 18.novembrī Daugavpilī

Publikācijas datums 30.10.2009
Iesniegšanas datums 03.11.2009
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

1. IEPIRKUMS
1.1. Līguma veids:  Pakalpojumi
1.2. Iepirkuma nosaukums: salūts
1.3. Identifikācijas numurs:DPDKP 2009/12 
1.4. Iepirkuma līguma priekšmets: salūts 18.novembrī Daugavpilī, Vienības laukumā vismaz 8 minūtes
 
2. LĪGUMA SLĒDZĒJS
2.1. Līguma slēdzējs:
2.2. Kontaktpersona:
Daugavpils pilsētas domes
Kultūras pārvalde
Reģ.Nr. 90001206849
Kr.Valdemāra ielā 13
Tālr. 65476799, 65476797
Fakss: 65423601
Kontaktpersona:
Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine
Mārīte Jukša
Tālr. 65476797
e-pasts: kn@daugavpils.lv; marite.juksa@daugavpils.lv
3. PAPILDUS INFORMĀCIJA 
3.1. Papildu informāciju var saņemt: Kultūras pārvaldē, Daugavpilī Kr.Valdemāra ielā 13, Tālr.: 65476797, e-pasts: marite.juksa@daugavpils.lv 
3.2. Piedāvājumus iesniegt: līdz 03.11.2009. plkst. 17.00
3.3. Paziņojumu sagatavoja: Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine Mārīte Jukša
3.4. Tālrunis: 65476797

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM