Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Salūts pilsētas svētkos

Publikācijas datums 21.04.2009
Iesniegšanas datums 27.04.2009
INFORMATĪVAIS PAZIŅOJUMS

1. IEPIRKUMS
1.1. Līguma veids: Pakalpojumi 
1.2. Iepirkuma nosaukums: salūts pilsētas svētkos
1.3. Identifikācijas numurs: DPDKP 2009/5 
1.3. Iepirkuma līguma priekšmets: salūts 10 minūtes pilsētas svētkos š.g. 23.maijā
1.4. Paredzāmā līgumcena bez PNV: līdz Ls 7438.-
 
2. LĪGUMA SLĒDZĒJS

2.1. Līguma slēdzējs:
2.2. Kontaktpersona:
Daugavpils pilsētas domes
Kultūras pārvalde
Reģ.Nr. 90001206849
Kr.Valdemāra ielā 13
Tālr. 6547679965476799, 6547679765476797
Fakss: 65423601
Kontaktpersona:
Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine
Mārīte Jukša
Tālr. 6547679765476797
e-pasts: kn@daugavpils.lv; marite.juksa@daugavpils.lv
 
3. PAPILDU INFORMĀCIJA 
3.1. Papildu informāciju var saņemt: Kultūras pārvaldē, Daugavpilī Kr.Valdemāra ielā 13, Tālr.: 6547679765476797, e-pasts: marite.juksa@daugavpils.lv  
3.2. Piedāvājumus iesniegšanas termiņš: līdz 27.aprīlim plkst. 12.00
3.3. Paziņojumu sagatavoja: Kultūras pārvaldes lietvedības pārzine Mārīte Jukša
3.4. Tālrunis: 65476797654767976547679765476797

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEMFree via Skype