Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Transporta pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils pilsētas pašdarbības kolektīvu dalībai XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV deju svētkos

Publikācijas datums 13.06.2013
Iesniegšanas datums 26.06.2013