Iepirkumi

Publisko iepirkumu likumā nereglamentētie iepirkumi

Vēsturisku kultūras pieminekļu kompleksu apsaimniekošanas un restaurācijas darbu organizēšanas jomas starptautisku ekspertu piesaiste Daugavpils Z(Dinaburgas) cietokšņa restaurācijas un apsaimniekošanas vadlīnijas izstrādei" projekta "Ūdenstorņa ēkas paraugrestaurācija un apsaimniekošanā Daugavpils Cietoksnī" ietvaros

Publikācijas datums 07.09.2010
Iesniegšanas datums 22.09.2010